Banner
Jos Verstockt ?


Jos Verstockt, boegbeeld van AC Lyra vzw


Jos Verstockt werd geboren op 27 mei 1931 in Lier.
Nadat hij eerst actief was als voetballer bij Lyra TSV sloot hij zich, onmiddellijk na de oprichting van AC Lyra in 1947, als atleet aan en haalde tal van ereplaatsen op de 1500 en 3000 meter in de glorierijke periode van John Claessens en Jean Van Onselen. Zijn eerste wedstrijd dateert van 1950 in Elsene waar hij een 3000m afwerkte in 10’33”.
Hij werd ook een vijftal keer Provinciaal Kampioen op de afstandsnummers.

Begin jaren 60 sloot hij zich aan bij het bestuur, en bekleedde hierbij de functie van secretaris voor bijna 40 jaar.
Als bestuurslid was hij de drijvende kracht achter de organisatie van de ‘Grote Prijs van Lier’, een crosswedstrijd met hoog aanzien. Onder zijn impuls werd de asfaltpiste aan de Cadettenschool van Lier na jaren omgeruild voor een prachtige kunststofpiste in augustus 1998 en werd omgedoopt tot ‘Netestadion’.
Deze piste vormt heden ten dage jaarlijks het decor voor enkele belangrijke atletiekmeetings op Provinciaal, Vlaams en Nationaal niveau.
De accommodatie gaf ook een belangrijke impuls naar de stijging van het aantal leden. AC Lyra is dan ook uitgegroeid tot één van de grootste sportverenigingen van de Stad Lier.

Vanaf 1967 vatte zijn trainersloopbaan aan, aanvankelijk als vrouwentrainer om later te promoveren tot hoofdcoach.
De bekendste atleten die heel wat Nationale titels haalden bij Jos waren Gerd Verhoeven, Marina Heyman, Noella De Feyter en Sarah Mees.
Ook in teamverband haalde hij successen bij de Nationale Interclub aflossingswedstrijden op de Wellington-renbaan te Oostende. In 1997 werd Jos ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van AC Lyra uitgeroepen tot ‘Sportfiguur van de Stad Lier’.

Nadat Jos bij de eeuwwisseling de fakkel had doorgegeven aan een verjongd bestuur, overleed hij op 5 februari 2002.

Om het levenswerk van Jos te eren, besloot het bestuur om vanaf 2003 een Open meeting te organiseren met als benaming ‘Memorial Jos Verstockt’.
Deze atletiekmeeting groeide door de jaren heen uit als een Internationale meeting, die na enkele jaren als B-meeting en Athletics Classic Meeting, vanaf 2019 het A-label van Flanders Cup krijgt toebedeeld.  


Jos Verstockt, figure de proue de l'AC Lyra osbl


Jos Verstockt, né le 27 mai 1931 à Lier, était d’abord actif en tant que footballeur de Lyra TSV.
Il rejoint notre club, immédiatement après la constitution de l’ AC Lyra en 1947, comme athlète, et a connu beaucoup de succès aux 1500 et 3000 mètres à l’âge d’or de Jean Claessens et Jean Van Onselen. Sa première course date de 1950, à Ixelles, où il courait un 3000m en 10’33".
Il était 5 fois Champion Provincial aux disciplines de distance.

Au début des années 60, il a rejoint le Conseil d’administration, ou il a travaillé en tant que secrétaire pendant presque 40 ans. En tant que membre du conseil, il a également été la force motrice derrière l’organisation du "Grand prix de Lier", un cross de haut niveau.
Il a travaillé en tant que secrétaire pendant environ 40 ans. Sous son impulsion la piste d’asphalte à l’école des Cadets a été remplacée par une piste d’athlétisme de tartan en août 1998 et a été renommé "Netestadion".
Cette piste s’apprête chaque année à certains meetings d’athlétisme importants au niveau national, provincial et régional. L’infrastructure de cette nouvelle piste a également contribué énormément à l’augmentation du nombre de membres.
Aujourd’hui l’AC Lyra est l’une des plus grandes associations de sport de la ville de Lierre.

En 1967 il a commencé sa carrière d’entraîneur, initialement en tant que entraîneur des femmes et plus tard promu comme chef-entraîneur.
Les athlètes les plus connus qui ont apporté beaucoup de titres nationaux à Jos étaient Gerd Verhoeven, Marina Heyman, Noella De Feyter et Sarah Mees.
En équipe, il a connu beaucoup de succès aux Interclubs Nationaux de cross-relais à l’hippodrome Wellington d’Ostende. En 1997, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ AC Lyra, Jos a obtenu le titre de "Figure de Sports de la ville de Lierre".

Après que Jos avait passé le flambeau en 2000 au conseil d’administration rajeuni, il est décédé le 05 février 2002.
En l’honneur de Jos, et depuis 2003 ,le conseil d’administration a décidé d’organiser un meeting ouvert nommé "Mémorial Jos Verstockt". Au fil des années ce meeting est devenu une rencontre internationale et a évolé de B-meeting et "Athletics Classic" vers le label A de la Flanders Cup en 2019.


Jos Verstockt, figurehead of AC Lyra vzw


Jos Verstockt was born on 27 May in Lier.
After being active as soccer player at Lyra TSV, he joined AC Lyra as athlete in 1947, immediately after its foundation. His first competition was in 1950 at Elsene were he ran a 3000 m race in 10’33”.  During the remainder of his career, he received several honorable mentions at the 1500 and 3000 m, and became champion of the Province at distance events for 5 times.

In the early sixties, he became part of the board, and was the secretary for almost 40 years.
During this period, he was the driving force behind the organization ‘Grand Prix de Lier’, a high level cross country meeting. Under the impetus of Jos, the asphalt track at the Cadet Corps of Lier was exchanged for a magnificent ‘Mondo’-track, and the stadium received its name ‘Netestadion’.

As of 1967, he started his career as coach, beginning as coach for the women to promote later to head coach. His most famous athletes, which gained numerous national titles were Gerd Verhoeven, Marina Heyman, Noella De Feyter and Sarah Mees.
Also as a team, he achieved great results at the National team championship relays at the Wellington-renbaan in Oostende. In 1997, as part of the 50 years of existence of AC Lyra, Jos was elected as ‘Athlete of Lier’.

After Jos resigned from the board in 2000, this to allow for a rejuvenation, he passed away on 5 February 2002.

To honor his dedicated work for the club, the board decided to organize from 2003 an open meeting named ‘Memorial Jos Verstockt’.
This athletics meeting grew over the years towards an International meeting and has received the label ‘Flanders Cup’ as of 2019.


Maintained by KD